WSTECZ

Więcej aktualności na

O NAS W MEDIACH

Wycinki z mediów 
na temat Policyjnej Solidarności

FACEBOOK.COM/POLICJAWMS

Bądź zawsze na bieżąco!
Najnowsze informacje na profilu /policjawms

ARTYKUŁY

Kącik st. sierż. Piotra Kaemzeta.
Tu znajdziesz ciekawe artykuły.

WYDARZENIA

Informacje o evetach organizowanych 
przez Policyjną Solidarność


Wszystkich członków Policyjnej Solidarności zachęcamy do dołączenia do grup związkowych na komunikatorze SIGNAL.


II Festyn z okazji Dnia Dziecka - 10.06.2023 r.
13.06.2023 r.

Z okazji Dnia Dziecka w Olsztynie odbyło się wiele spotkań, festynów i pikników rodzinnych. To jeszcze nie koniec! O najmłodszych nie zapominają olsztyńscy policjanci. W sobotę (10 czerwca) na parkingu Centrum Handlowego przy Krasickiego organizują mega spotkanie.

- Festyn dla dzieci będzie pełen zabawy, upominków i słodyczy – mówi Rafał Bielecki przewodniczący policjantów warmińsko-mazurskiej Solidarności.

- Dla najmłodszych przygotowaliśmy szereg atrakcji m.in. prezentację policyjnych pojazdów, straży pożarnej czy służby Celno-Skarbowej. Dzieci będą miały okazję usiąść za kierownicą służbowych samochodów i z bliska przyjrzeć się wyposażeniu. Na wszystkie pytania odpowiedzą funkcjonariusze.

- Spotkanie jest dla całych rodzin, a wstęp jest wolny – dodaje Bielecki .

Źródło: https://www.eska.pl/olsztyn/policyjny-festyn-z-okazji-dnia-dziecka-w-olsztynie-aa-fUkN-n4Hi-3otE.html

Jacek Łukasik przewodniczącym Rady Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "S"
09.05.2023 r.

Policyjna Solidarność wybrała Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji na kadencje 2023-2028.
Do historii przeszła Tymczasowa Rada i po wielomiesięcznej pracy na rzecz utworzenia struktur krajowych Policyjnej Solidarności w poniedziałek 8 maja 2023 r. Delegaci z 12 organizacji NSZZ "Solidarność" zrzeszających Funkcjonariuszy i Pracowników Policji dokonali wyboru władz krajowych.

Wybory władz Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” odbyły się w Warszawskiej siedzibie „Solidarności”. Obradom przewodniczył Bartłomiej Mickiewicz - Przewodniczący Sekretariatu Służ Publicznych NSZZ „Solidarność”.

Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi Przewodnicząca Krajowej Komisji Wyborczej "S" Ewa Zydorek, Zastępca Przewodniczącej KKW "S" Jerzy Wielgus, Sekretarz KKW "S" Katarzyna Mackiewicz, przedstawiciele KKW „S" Daniel Pokuta, Dariusz Skorek.
Podczas spotkania przyjęto Regulamin Krajowej Sekcji FiP Policji NSZZ "Solidarność" oraz m. in. uchwałę o przystąpieniu do Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarności”.
Ponadto omówiono dotychczasową działalność organizacji, bieżące problemy dotyczące Policji i propozycje założeń do zrealizowania w najbliższym czasie w celu poprawy warunków pracy i służby w Policji.

Najważniejszym punktem było bez wątpienia wybranie władz Krajowej Sekcji. Pomimo czterech zgłoszonych kandydatów na Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji, już w pierwszej turze dokonano wybrano Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji, którym został Jacek Łukasik z organizacji Małopolskiej. Jacek Łukasik po ogłoszeniu wyników głosowania podziękował za zaufanie i wybór na tą zaszczytną funkcję.

Z uwagi, że były to pierwsze wybory władz statutowych Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” w najbliższych dniach zostaną zakończone procedury rejestrowe i kwestie organizacyjno-techniczne, po zakończeniu których Rada Krajowej Sekcji będzie mogła niezwłocznie realizować swoje zadania.

Nie mniej po zakończeniu Walnego Zjazdu Delegatów odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Krajowej Sekcji na którym powołano Prezydium Rady Krajowej Sekcji oraz przyjęto pierwsze uchwały organizacyjne. Jednocześnie Komisja Rewizyjna Krajowej Sekcji ukonstytuowała się i dokonała wyboru Przewodniczącego, którym został Artur Głód z Podkarpacia.
Zgodnie z Regulamin, siedziba Krajowej Sekcji FiP Policji NSZZ "Solidarność" znajduję się w Regionie Małopolskim NSZZ "Solidarność" w Krakowie.

Pełny skład osobowy Krajowej Sekcji FiP Policji na kadencję 2023-2028:

RADA KRAJOWEJ SEKCJI
Prezydium:
1. Jacek Łukasik – Przewodniczący
2. Rafał Bielecki – Wiceprzewodniczący
3. Bartłomiej Gorzelańczyk – Wiceprzewodniczący
4. Sebastian Kowalski – Wiceprzewodniczący
5. Hanna Kurkiewicz – Wiceprzewodnicząca
6. Aleksander Krzywniak – Wiceprzewodniczący
7. Marcin Pawlus – Wiceprzewodniczący
8. Krzysztof Potaczek – Wiceprzewodniczący
9. Krzysztof Sadowski – Wiceprzewodniczący
10. Radosław Szymański – Wiceprzewodniczący
11. Bartosz Malowicki – Sekretarz
12. Jacek Kozdrój – Skarbnik
Pozostali członkowie:
13. Grzegorz Kołaczek
14. Piotr Kubik
15. Dawid Lizak
16. Maria Łukasik
17. Oliwier Martyna
18. Michał Niemczyk
19. Jarosław Nożyński
20. Mirosław Soboń
21. Michał Strzelec
22. Marcin Strzymiński
23. Robert Weronis
24. Piotr Zadka

KOMISJA REWIZYJNA KRAJOWEJ SEKCJI:
1. Artur Głód – Przewodniczący
2. Leszek Jacznik
3. Paweł Nowacki
4. Arkadiusz Sobczyński
5. Jacek Świątkowski

Delegaci na Kongres Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”:
1. Jacek Łukasik
2. Rafał Bielecki
3. Bartłomiej Gorzelańczyk
4. Sebastian Kowalski
5. Marcin Pawlus
6. Krzysztof Sadowski
7. Radosław Szymański  

5 wygrana przed sądami
07.04.2023 r.

W dniu 03.04.2023 wygraliśmy kolejną sprawę o stwierdzenie naszej legalności.

Legalność działania Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Region Warmińsko-Mazurski została potwierdzona:

2x przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
2x przez Sąd Okręgowy w Olsztynie

Kolejny już raz liczymy na to, iż strona służbowa pogodzi się z faktem, że Solidarność w Policji działa legalnie i będzie reprezentowała interesy funkcjonariuszy i pracowników Policji. Mamy również nadzieję, iż przedmiotowe orzeczenia zmotywują kierowników jednostek organizacyjnych Policji do współdziałania ze związkiem zawodowym na rzecz ogólno pojętego dobra  funkcjonariuszy i pracowników Policji.

RABATY NA STACJACH ORLEN DLA ZWIĄZKOWCÓW. JEST UMOWA
30.03.2023 r.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z PKN ORLEN S.A. umowę, na podstawie której członkowie Związku będą mogli uzyskać rabat przy zakupie paliwa i artykułów pozapaliwowych na stacjach paliw PKN ORLEN.

1. Każda osoba chętna do otrzymania karty rabatowej musi najpierw – o ile nie posiada – wyrobić sobie elektroniczną legitymację członkowską NSZZ „Solidarność”. W tym celu należy się zwrócić do macierzystej organizacji związkowej i wypełnić odpowiedni wniosek.

2. Osoby, które już posiadają elektroniczną legitymację członkowską muszą udać się na jedną z dedykowanych stacji PKN ORLEN by odebrać kartę rabatową.

Trwa aktualnie kolportaż kart do stacji benzynowych, stąd należy spodziewać się, że od 3 kwietnia br. będzie już można odbierać karty i tankować z rabatem.

Kolejne zwycięstwo Solidarności! 4 wygrana w postępowaniach przed Sądami.
20.03.2023 r.

Poprzedni tydzień zakończyliśmy informacją o naszej wygranej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie. W związku z tym, iż poprzeczka została postawiona dość wysoko, kolejny tydzień musimy zacząć równie dobrze.

Dlatego informujemy Was, iż stanęliśmy na wysokości zadania. W dniu 17.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie oddalił apelację Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, na orzeczenie Sądu I instancji w sprawie stwierdzenia legalności działania Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Region Warmińsko-Mazurski.

Liczymy, iż strona służbowa uszanuje kolejne już orzeczenie Sądu i nie będzie więcej podważać legalności działania związku zawodowego.

➡️Pierwsza wygrana z KWP o stwierdzenie legalności Organizacji
https://www.facebook.com/photo/?fbid=186594563933650&set=a.175587325034374

➡️KWP vs Sąd
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=197142812878825&id=100077493216292

Za profesjonalizm i 100% skuteczność słowa uznania należą się Kancelarii Radców Prawnych TEZA, która zabezpiecza interesy Organizacji jak i jej członków. Dziękujemy!👏

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie - WYGRANA Solidarności!
POBIERZ - Wyrok II SA/Ol 686/22

17.03.2023 r.

Jako związek zawodowy zawsze będziemy walczyć o jawność, transparentność, sprawiedliwość oraz uczciwość przy podziale środków na nagrody dla funkcjonariuszy i pracowników.

W nawiązaniu do naszego posta z dnia 16.06.2022 r. zatytułowanego jawność kryteriów podziału nagród, w którym poinformowaliśmy Was, iż cyt.:

„w trybie dostępu do informacji publicznej zwróciliśmy się do Komendantów z wnioskiem o udostępnienie informacji dotyczących nagród motywacyjnych przyznanych od 01 stycznia do końca kwietnia 2022 r.

wnieśliśmy o wskazanie osób, którym przyznano nagrody ich wysokości oraz podania uzasadnienia ich przyznania”

⛏Link do posta:
https://www.facebook.com/policjaWMS/photos/a.110861104789398/156379880237520/

Mamy przyjemność poinformować Was, iż w dniu 28.02.2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok w przedmiotowej sprawie.

WSA:
➡️ uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji;
➡️ zasądził zwrot kosztów postępowania od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Czytając uzasadnienie wyroku, z przykrością stwierdziliśmy, iż po raz kolejny pracodawca podważał legalność funkcjonowania związku zawodowego pomimo przegrania już dwóch spraw w przedmiotowej materii. Wszystko po to, by nie udostępnić informacji o którą wnioskowaliśmy.

Jednocześnie informujemy Was, iż jest to 3 postępowanie wygrane przez naszą Organizację przed Sądem ze stroną służbową.✌️

⛏Druga wygrana z KWP o stwierdzenie legalności Organizacji
https://www.facebook.com/photo/?fbid=206042295322210&set=a.175587325034374

⛏KWP vs Sąd
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=197142812878825&id=100077493216292

⛏Pierwsza wygrana z KWP o stwierdzenie legalności Organizacji
https://www.facebook.com/photo/?fbid=186594563933650&set=a.175587325034374

Za profesjonalizm i 100% skuteczność słowa uznania należą się Kancelarii Radców Prawnych TEZA, która zabezpiecza interesy Organizacji jak i jej członków. Dziękujemy!👏

KPP w Kętrzynie dołącza do POLICYJNEJ SOLIDARNOŚCI !!!
09.03.2023 r.

Mapa województwa się zmienia! Docieramy coraz dalej, a puste miejsca na mapie nabierają koloru. Oficjalnie dołączyli do nas funkcjonariusze z Kętrzyna. Od dzisiaj nasza Organizacja ma tam jedną z mocniejszych pozycji wśród wszystkich Komend, w których działamy. Gratulujemy prężnego działania, podziwiamy determinację, a przede wszystkim serdecznie witamy w naszym gronie!

Wyniki wyborów władz statutowych na kadencję 2023 - 2028
03.03.2023 r.

Informujemy, iż w godzinach popołudniowych 03.03.2023 r. zakończyły się wybory władz statutowych Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Region Warmińsko-Mazurski. Od poniedziałku mogliście oddawać swoje głosy do urny wyborczej, która przemierzyła ponad 1000 km po terenie całego województwa. W głosowaniu wzięła udział ponad połowa członków Organizacji. Waszymi głosami wybrani zostali:

Przewodniczacy Rafał Bielecki z OPP w Olsztynie
Z-ca Przewodniczącego Joanna Grala pracownik cywilny z KWP w Olsztynie
Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz Jarosław Nożyński z PP I w Olsztynie
Skarbnik Leszek Jacznik z PP I w Olsztynie

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodniczący Krzysztof Giersz z PP III w Olsztynie

Członkowie komisji rewizyjnej
Magda Kajko z PP I w Olsztynie
Paulina Sienkiewicz Laboratorium Kryminalistyczne

Dziękujemy i kontynuujemy dalsza ciężką pracę na Wasza rzecz.

Ulga podatkowa na związek zawodowy
17.02.2023 r.


Już od 15 lutego zostanie uruchomiony rządowy system rozliczania podatków za 2022 rok.
https://www.podatki.gov.pl/pit/

W systemie będą wygenerowane automatycznie formularze podatkowe, które będzie można sprawdzić i uzupełnić o przysługujące ulgi (formularz PIT/O) np. na dziecko, darowizny donacji krwi lub osocza, darowizny na działalność statutowa organizacji pozarządowych, a także nowość odpisanie składek na rzecz organizacji związkowej!!!
Żeby odpisać kwotę składek od dochodu za 2022 r. (nie więcej niż 500 zł w roku podatkowym) należy mieć dowód potwierdzający wysokość wydatków na ten cel w 2022 r. Wysokość wydatków ustala podatnik na dwa sposoby w zależności od tego jak odprowadza składki.

W przypadku składek potrącanych przez pracodawcę – na podstawie informacji przekazanej przez pracodawcę-płatnika podatnikowi (zasadniczo PIT-11 - pozycja 123)
W przypadku opłacających składki indywidualnie – na podstawie dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają co najmniej (to ważne): dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek. Spełnieniem warunku jest posiadanie potwierdzenia przelewu w historii konta bankowego.

Przypominamy także o przekazywaniu nie 1% ale od 2023 roku 1️⃣,5️⃣% dla organizacji pożytku publicznego.

Rejestracja Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność"
07.02.2023 r.

W dniu 7 lutego 2023 r. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zakończyło procedurę i dokonało rejestracji Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”.

Jest to kolejny krok w budowaniu pluralizmu związkowego w szeregach funkcjonariuszy, którzy mogą od 2019 roku zrzeszać się w dowolnym związku zawodowym. Dzięki powstaniu ogólnopolskiej reprezentacji liczymy, że nasze działania będą bardziej skoordynowane, a osoby, które miały wątpliwości czy „Solidarność” przetrwa rok w strukturach Policji zostaną rozwiane.

Nadmienić należy, że NSZZ „Solidarność” jako obecnie jedyny związek reprezentuje funkcjonariuszy i pracowników Policji.
Kolejnym krokiem dzięki dokonanej w dniu dzisiejszym rejestracji Rada Tymczasowa Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”, może przystąpić do ostatniego statutowego działania tj. do przeprowadzenia procedury wyborczej władz Krajowej Sekcji na kadencję 2023 -2028 zgodnie z kalendarzem wyborczym NSZZ „Solidarność”.

Jest to kolejny duży krok w rozwoju naszego związku w strukturach Policji.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszej pozytywnej decyzji Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Policyjna Solidarność w KPP w Ełku!
01.02.2023 r.

Konsekwentnie się rozwijamy. Zdobywamy zaufanie coraz szerszej grupy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych!
Witamy w naszym gronie funkcjonariuszy i pracowników z Komendy Powiatowej Policji w Ełku!

Współpraca z Biofeed ZOO
17.01.2023 r.

Mając na uwadze artykuł, który ukazał się na stronie Wyborcza.pl Olsztyn w dniu 19.12.2022 r. pt. „Na Warmii i Mazurach zabrakło pieniędzy na jedzenie dla policyjnych psów”, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Region Warmińsko-Mazurski w dniu 09.01.2023 r. zawarła porozumienie z firmą BIOFEED na mocy którego, Organizacji będzie przekazywana karma dla psów.

Karmę będziemy przekazywać przewodnikom psów służbowych, jako uzupełnienie zakupywanych przez nich produktów w ramach równoważnika, który otrzymują od Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Szczególne podziękowania należą się firmie BIOFEED , która zdecydowała się nas wesprzeć.
Dziękujemy!

HTML Website Builder