WSTECZ

Więcej aktualności na

O NAS W MEDIACH

Wycinki z mediów 
na temat Policyjnej Solidarności

FACEBOOK.COM/POLICJAWMS

Bądź zawsze na bieżąco!
Najnowsze informacje na profilu /policjawms

ARTYKUŁY

Kącik st. sierż. Piotra Kaemzeta.
Tu znajdziesz ciekawe artykuły.

WYDARZENIA

Informacje o evetach organizowanych 
przez Policyjną Solidarność


Wszystkich członków Policyjnej Solidarności zachęcamy do dołączenia do grup związkowych na komunikatorze SIGNAL.


Kolejne zwycięstwo Solidarności! 4 wygrana w postępowaniach przed Sądami.
20.03.2023 r.

Poprzedni tydzień zakończyliśmy informacją o naszej wygranej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie. W związku z tym, iż poprzeczka została postawiona dość wysoko, kolejny tydzień musimy zacząć równie dobrze.

Dlatego informujemy Was, iż stanęliśmy na wysokości zadania. W dniu 17.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie oddalił apelację Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, na orzeczenie Sądu I instancji w sprawie stwierdzenia legalności działania Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Region Warmińsko-Mazurski.

Liczymy, iż strona służbowa uszanuje kolejne już orzeczenie Sądu i nie będzie więcej podważać legalności działania związku zawodowego.

➡️Pierwsza wygrana z KWP o stwierdzenie legalności Organizacji
https://www.facebook.com/photo/?fbid=186594563933650&set=a.175587325034374

➡️KWP vs Sąd
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=197142812878825&id=100077493216292

Za profesjonalizm i 100% skuteczność słowa uznania należą się Kancelarii Radców Prawnych TEZA, która zabezpiecza interesy Organizacji jak i jej członków. Dziękujemy!👏

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie - WYGRANA Solidarności!
POBIERZ - Wyrok II SA/Ol 686/22

17.03.2023 r.

Jako związek zawodowy zawsze będziemy walczyć o jawność, transparentność, sprawiedliwość oraz uczciwość przy podziale środków na nagrody dla funkcjonariuszy i pracowników.

W nawiązaniu do naszego posta z dnia 16.06.2022 r. zatytułowanego jawność kryteriów podziału nagród, w którym poinformowaliśmy Was, iż cyt.:

„w trybie dostępu do informacji publicznej zwróciliśmy się do Komendantów z wnioskiem o udostępnienie informacji dotyczących nagród motywacyjnych przyznanych od 01 stycznia do końca kwietnia 2022 r.

wnieśliśmy o wskazanie osób, którym przyznano nagrody ich wysokości oraz podania uzasadnienia ich przyznania”

⛏Link do posta:
https://www.facebook.com/policjaWMS/photos/a.110861104789398/156379880237520/

Mamy przyjemność poinformować Was, iż w dniu 28.02.2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok w przedmiotowej sprawie.

WSA:
➡️ uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji;
➡️ zasądził zwrot kosztów postępowania od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Czytając uzasadnienie wyroku, z przykrością stwierdziliśmy, iż po raz kolejny pracodawca podważał legalność funkcjonowania związku zawodowego pomimo przegrania już dwóch spraw w przedmiotowej materii. Wszystko po to, by nie udostępnić informacji o którą wnioskowaliśmy.

Jednocześnie informujemy Was, iż jest to 3 postępowanie wygrane przez naszą Organizację przed Sądem ze stroną służbową.✌️

⛏Druga wygrana z KWP o stwierdzenie legalności Organizacji
https://www.facebook.com/photo/?fbid=206042295322210&set=a.175587325034374

⛏KWP vs Sąd
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=197142812878825&id=100077493216292

⛏Pierwsza wygrana z KWP o stwierdzenie legalności Organizacji
https://www.facebook.com/photo/?fbid=186594563933650&set=a.175587325034374

Za profesjonalizm i 100% skuteczność słowa uznania należą się Kancelarii Radców Prawnych TEZA, która zabezpiecza interesy Organizacji jak i jej członków. Dziękujemy!👏

KPP w Kętrzynie dołącza do POLICYJNEJ SOLIDARNOŚCI !!!
09.03.2023 r.

Mapa województwa się zmienia! Docieramy coraz dalej, a puste miejsca na mapie nabierają koloru. Oficjalnie dołączyli do nas funkcjonariusze z Kętrzyna. Od dzisiaj nasza Organizacja ma tam jedną z mocniejszych pozycji wśród wszystkich Komend, w których działamy. Gratulujemy prężnego działania, podziwiamy determinację, a przede wszystkim serdecznie witamy w naszym gronie!

Wyniki wyborów władz statutowych na kadencję 2023 - 2028
03.03.2023 r.

Informujemy, iż w godzinach popołudniowych 03.03.2023 r. zakończyły się wybory władz statutowych Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Region Warmińsko-Mazurski. Od poniedziałku mogliście oddawać swoje głosy do urny wyborczej, która przemierzyła ponad 1000 km po terenie całego województwa. W głosowaniu wzięła udział ponad połowa członków Organizacji. Waszymi głosami wybrani zostali:

Przewodniczacy Rafał Bielecki z OPP w Olsztynie
Z-ca Przewodniczącego Joanna Grala pracownik cywilny z KWP w Olsztynie
Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz Jarosław Nożyński z PP I w Olsztynie
Skarbnik Leszek Jacznik z PP I w Olsztynie

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodniczący Krzysztof Giersz z PP III w Olsztynie

Członkowie komisji rewizyjnej
Magda Kajko z PP I w Olsztynie
Paulina Sienkiewicz Laboratorium Kryminalistyczne

Dziękujemy i kontynuujemy dalsza ciężką pracę na Wasza rzecz.

Ulga podatkowa na związek zawodowy
17.02.2023 r.


Już od 15 lutego zostanie uruchomiony rządowy system rozliczania podatków za 2022 rok.
https://www.podatki.gov.pl/pit/

W systemie będą wygenerowane automatycznie formularze podatkowe, które będzie można sprawdzić i uzupełnić o przysługujące ulgi (formularz PIT/O) np. na dziecko, darowizny donacji krwi lub osocza, darowizny na działalność statutowa organizacji pozarządowych, a także nowość odpisanie składek na rzecz organizacji związkowej!!!
Żeby odpisać kwotę składek od dochodu za 2022 r. (nie więcej niż 500 zł w roku podatkowym) należy mieć dowód potwierdzający wysokość wydatków na ten cel w 2022 r. Wysokość wydatków ustala podatnik na dwa sposoby w zależności od tego jak odprowadza składki.

W przypadku składek potrącanych przez pracodawcę – na podstawie informacji przekazanej przez pracodawcę-płatnika podatnikowi (zasadniczo PIT-11 - pozycja 123)
W przypadku opłacających składki indywidualnie – na podstawie dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają co najmniej (to ważne): dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek. Spełnieniem warunku jest posiadanie potwierdzenia przelewu w historii konta bankowego.

Przypominamy także o przekazywaniu nie 1% ale od 2023 roku 1️⃣,5️⃣% dla organizacji pożytku publicznego.

Rejestracja Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność"
07.02.2023 r.

W dniu 7 lutego 2023 r. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zakończyło procedurę i dokonało rejestracji Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”.

Jest to kolejny krok w budowaniu pluralizmu związkowego w szeregach funkcjonariuszy, którzy mogą od 2019 roku zrzeszać się w dowolnym związku zawodowym. Dzięki powstaniu ogólnopolskiej reprezentacji liczymy, że nasze działania będą bardziej skoordynowane, a osoby, które miały wątpliwości czy „Solidarność” przetrwa rok w strukturach Policji zostaną rozwiane.

Nadmienić należy, że NSZZ „Solidarność” jako obecnie jedyny związek reprezentuje funkcjonariuszy i pracowników Policji.
Kolejnym krokiem dzięki dokonanej w dniu dzisiejszym rejestracji Rada Tymczasowa Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”, może przystąpić do ostatniego statutowego działania tj. do przeprowadzenia procedury wyborczej władz Krajowej Sekcji na kadencję 2023 -2028 zgodnie z kalendarzem wyborczym NSZZ „Solidarność”.

Jest to kolejny duży krok w rozwoju naszego związku w strukturach Policji.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszej pozytywnej decyzji Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Policyjna Solidarność w KPP w Ełku!
01.02.2023 r.

Konsekwentnie się rozwijamy. Zdobywamy zaufanie coraz szerszej grupy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych!
Witamy w naszym gronie funkcjonariuszy i pracowników z Komendy Powiatowej Policji w Ełku!

Współpraca z Biofeed ZOO
17.01.2023 r.

Mając na uwadze artykuł, który ukazał się na stronie Wyborcza.pl Olsztyn w dniu 19.12.2022 r. pt. „Na Warmii i Mazurach zabrakło pieniędzy na jedzenie dla policyjnych psów”, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Region Warmińsko-Mazurski w dniu 09.01.2023 r. zawarła porozumienie z firmą BIOFEED na mocy którego, Organizacji będzie przekazywana karma dla psów.

Karmę będziemy przekazywać przewodnikom psów służbowych, jako uzupełnienie zakupywanych przez nich produktów w ramach równoważnika, który otrzymują od Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Szczególne podziękowania należą się firmie BIOFEED , która zdecydowała się nas wesprzeć.
Dziękujemy!

© Copyright 2023 OM NSZZ "Solidarność" FiPP Region Warmińsko-Mazurski

Made with ‌

Easy Website Builder