WSTECZ

Mobirise Website Builder

Program naprawczy Policji przygotowany przez Policyjną Solidarność

Po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz kierowania Ministerstwem Spraw Wewnętrznych
i Administracji przez kolejnych Ministrów: Mariusza Błaszczaka, Joachima Brudzińskiego, Elżbietę Witek,
Mariusza Kamińskiego nadzorujących Policję i zarządzających nią we współpracy i uzgodnieniu z tylko
z jedną organizacją związkową – monopolistą na zrzeszanie Policjantów do 2019 roku potrzeba zmian
jest silniejsza niż kiedykolwiek. W obliczu zrzeszenia się funkcjonariuszy i pracowników Policji w NSZZ
„Solidarność”, gdzie liniowi policjanci i pracownicy policji tworzący struktury organizacji zabierają głos
nawołujący do poprawy funkcjonowania całej Policji oraz przywrócenia godności, atrakcyjności
oraz prestiżu pracy i służby w Policji. W związku z ostatnią nietrafioną ustawą modernizacyjną Policji
wprowadzającą kolejny poziom chaosu w wynagrodzeniach, ścieżce kariery, braku realnych podwyżek
względem wynagrodzenia minimalnego, braku zainteresowania wstąpieniem do służby przez
najlepszych kandydatów oraz uzupełnianiem dziur kadrowych przez funkcjonariuszy na stanowiskach
biurowych przedstawiamy podzielony na trzy filary program szybkiej naprawy Policji.
Pierwszy „Ogólne” to zmiany na poziomie ustawy ważne dla funkcjonariuszy i pracowników, których
wprowadzenie pozwoliłoby na ustabilizowanie sytuacji finansowej oraz znaczący wzrost wynagrodzeń
dla osób dbających o bezpieczeństwo wewnętrzne Polski.
Drugi „Funkcjonariusze” oraz trzeci „Pracownicy” skupiają się na zmianach przepisów dedykowanych
dla poszczególnych grup. Każda zmiana będzie prowadzić do zmiany przepisów i ich urealnienia do
panujących warunków pracy, służby i gospodarczych.

Website Software