WSTECZ

Mobirise Website Builder

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH TEZA
www.kancelariateza.plKancelaria Radców Prawnych TEZA powstała w celu zapewnienia Klientom kompleksowej obsługi prawnej. Wysoko wyspecjalizowany zespół radców prawnych zapewnia profesjonalną pomoc prawną
na rzecz podmiotów publicznych, podmiotów komercyjnych oraz konsumentów.

PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH
Praktyka Kancelarii w zakresie obsługi prawnej przedstawicieli służb mundurowych obejmuje:

- udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych,
- reprezentację funkcjonariuszy służb mundurowych przed organami administracji, sądami administracyjnymi i powszechnymi
- odwołania od decyzji, rozkazów personalnych, opinii służbowych, ocen, kary wydalenia ze służby,
- reprezentację związków zawodowych funkcjonariuszy służb mundurowych

Kancelaria świadczy następujące usługi w zakresie zbiorowego prawa pracy:

- udzielanie porad prawnych,
- sporządzanie opinii prawnych,
- sporządzanie i opiniowanie aktów prawnych z zakresu prawa związków zawodowych, w szczególności regulaminów wynagradzania i premiowania, regulaminów pracy, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, układów zbiorowych
- reprezentację związków zawodowych i pracodawców w rokowaniach dotyczących regulaminów, układów zbiorowych, sporów zbiorowych

Wygrane postępowania prowadzone przez Kancelarię Radców Prawnych TEZA

 1. Sąd Okręgowy w Olsztynie
  Postanowienie z dnia 17.03.2023 r. - apelacja KWP w Olsztynie od postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych IV PO 40/22, dot. legalności działania OM NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Region Warmińsko-Mazurski na terenie garnizonu warmińsko-mazurskiego.
 2. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
  Wyrok z dnia 28.02.2023 r. II SA/Ol 686/22 - dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sprawie nagród uznaniowych ze wskazaniem osób z imienia i nazwiska, kwoty nagrody oraz jej uzasadnienia za okres         od 1 stycznia 2022 r. do końca kwietnia 2022 r.
 3. Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  Postanowienie z dnia 19.01.2023 r. - dot. legalności działania OM NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Region Warmińsko-Mazurski na terenie garnizonu warmińsko-mazurskiego.
 4. Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  Postanowienie z dnia 28.10.2022 r. IV PO 40/22 - dot. legalności działania OM NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Region Warmińsko-Mazurski na terenie garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Best AI Website Maker