WSTECZ

Mobirise Website Builder

Pierwszy opublikowany dokument OM NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji
Region Warmińsko-Mazurski

Powstanie Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność"
Funkcjonariuszy i Pracowników Policji
Region Warmińsko-Mazurski

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Region Warmińsko-Mazurski powstała 4 stycznia 2022 r. Sam pomysł na utworzenie nowej organizacji związkowej reprezentującej prawa liniowych funkcjonariuszy oraz pracowników Policji narodził się blisko pół roku wcześniej. Po miesiącach studiowania przepisów prawa, rozważania różnych form działania, konsekwencji powstania nowego tworu związkowego na terenie garnizonu warmińsko-mazurskiego, zapadła decyzja o powołaniu związku zawodowego pod szyldem "Solidarności".

Początkowo Policyjna Solidarność miała swoich przedstawicieli w KWP w Olsztynie/OPP w Olsztynie, KMP w Olsztynie oraz KPP w Giżycku. Docelowo Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Region Warmińsko-Mazurski chce objąć zasięgiem swojego działania teren całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Razem z organizacjami z województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego
oraz zachodniopomorskiego powołaliśmy Radę Tymczasową Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność".

Naszym członkom zapewniamy kompleksową ochronę prawną. Reprezentujemy funkcjonariuszy w postępowaniach dyscyplinarnych oraz sprawach karnych.

Ponadto Kancelaria Prawna TEZA reprezentuje związek zawodowy w sporach z pracodawcą. 28 października 2022 r. oraz 19.01.2023 r. wygraliśmy sprawy sądowe o stwierdzenie legalności Organizacji, którą kwestionował Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Tomasz Klimek.

Zarząd

DOWÓDCA DRUŻYNY OPP W OLSZTYNIE

Mobirise Website Builder

Rafał Bielecki

Przewodniczący
534-816-594
rafal.bielecki@w-mpolicja-solidarnosc.pl


DZIELNICOWY PP I W OLSZTYNIE

Mobirise Website Builder

Jarosław Nożyński

Z-ca Przewodniczącego
Sekretarz
534-134-597
jaroslaw.nozynski@w-mpolicja-solidarnosc.pl

PRACOWNIK CYWILNY KWP W OLSZTYNIE

Mobirise Website Builder

Joanna Grala

Z-ca Przewodniczącego
joanna.grala@w-mpolicja-solidarnosc.pl

DZIELNICOWY PP I W OLSZTYNIE

Mobirise Website Builder

Leszek Jacznik

Skarbnik
534-371-723
leszek.jacznik@w-mpolicja-solidarnosc.pl


W skład zarządu wchodzą policjanci i pracownicy cywilni "pierwszej linii". Cały czas pracujemy razem z Wami wykonując swoje obowiązki, jednocześnie angażując się w działalność związkową. Znamy Wasze potrzeby oraz problemy, gdyż stykamy się z nimi każdego dnia w trakcie służby oraz pracy.
Jesteśmy Waszym głosem ... głosem kadry średniego i niższego szczebla.


Mobirise Website Builder

No Code Website Builder