NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Powołanie nowego związku zawodowego wymaga sporządzenia statutu, rejestracji w KRS oraz wyłożenia znacznych środków finansowych na stworzenie stabilnych fundamentów. Bez odpowiedniego zaplecza założenie związku zawodowego od podstaw jest niezwykle trudne.

Zgodnie z Uchwałą nr 5 XIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność", miesięczna składka członkowska dla osób będących w stosunku pracy wynosi 0,82% miesięcznych przychodów z uwzględnieniem dodatków płacowych oraz pobieranych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. W składkę nie wlicza się trzynastki, mundurówki, wynagrodzenia z tytułu wypracowanych nadgodzin, nagród motywacyjnych.

W Zarządzie Terenowym lub Wojewódzkim złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji. Związkowcy nie mają prawa odmówić przyjęcia takiego oświadczenia. Przynależność do związków zawodowych jest dobrowolna.

Wystarczy wypełnić deklarację członkowską dostępną na stronie internetowej, a następnie wysłać ją do nas pocztą na adres 10-448 Olsztyn
ul. Bartosza Głowackiego 28 z dopiskiem OM NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Region Warmińsko-Mazurski lub dostarczyć ją do nas osobiście.

Na transparentności oraz uczciwości. Związek zawodowy od początku do końca ma być dla Was. Zależy nam na Was, komforcie pełnionej służby, godności oraz traktowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Walczenie i zabezpieczanie Waszych interesów jest podstawą funkcjonowania związku.

FACEBOOK: facebook.com/policjawms
EMAIL: zarzad@w-mpolicja-solidarnosc.pl
TELEFON: Przewodniczący Rafał Bielecki 534 816 594
                Zastępca Przewodniczącego Jarosław Nożyński 534 134 597

AI Website Generator